Uti skogen finns det smådjur, och i djungeln finns det bananflugor. Som apor inte bryr sig särskilt mycket om. Eller egentligen tvärtom. De ekologiska systemen med mikroklimat, fauna och flora är superkänsliga. Att bananflugan har en roll att fylla i näringskedjan. Den är mat till insektsätare som är spridare av frön och leverantör av gödsel till växter, som kan vara ett bananträd.

 

Banarne for president

”Vi vill bo i en bananrepublik
där skolan inte är konstifik
där djur slipper trängas på ett zoo
I en sån republik där vill vi bo”

/Banarne